Els sistemes de control d’accés per a empreses són sistemes de seguretat dissenyats per permetre o restringir l’accés de persones a llocs o recursos determinats dins d’una empresa. Aquests sistemes poden incloure una varietat de dispositius i tecnologies, com ara targetes d’accés, lectors d’empremtes dactilars, reconeixement facial, entre d’altres.

El funcionament d’aquests sistemes és força senzill. En primer lloc, cal establir una llista de persones autoritzades per accedir als llocs o recursos protegits. Aquesta llista es carrega en una base de dades que el sistema de control daccés pot consultar en temps real.

Aleshores, quan una persona intenta accedir a un lloc o un espai protegit, el sistema de control d’accés verifica la seva identitat mitjançant un o més dispositius d’autenticació. Si la persona està autoritzada, se li permet l’accés; en cas contrari, es denega l’accés i es registrarà l’intent fallit en un registre d’auditoria.

A més, aquests sistemes poden comptar amb altres funcions importants, com la capacitat de controlar els horaris daccés, les àrees específiques on pot accedir cada persona, la monitorització en temps real d’esdeveniments sospitosos, etc.

En general, els sistemes de control d’accés són una eina essencial per garantir la seguretat de les empreses i els empleats, ja que limiten l’accés a persones no autoritzades a les àrees sensibles de l’empresa i redueixen el risc d’intrusions o robatoris.

A Segur-mon fa molts anys que instal·lem aquest tipus de sistemes de control, contacta amb els nostres tècnics i t’assessoraran de quina solució és adequada segons les teves necessitats.