No cal dir que les joieries són uns dels negocis que pateixen més els robatoris. Per això compartim avui algunes mesures generals de prevenció, però si voleu estar segurs de que teniu cobertes les necessitats de seguretat el millor és que un tècnic especialitzat us faci un projecte a la vostra mida.

Mesures generals de prevenció

 • Sistema d’alarma
 • Polsadors d’alarma fixos col•locats en llocs estratègics i dissimulats
 • Sistema de videovigilància
 • Reixes o persianes exteriors amb sistema antipalanca
 • Vidres blindats
 • Protecció electrònica
 • Porta d’accés amb un sistema de control individualitzat d’obertura
 • Rètols que informin de les mesures de seguretat
 • Caixa de seguretat amb dispositius de retard activats, mecanisme de bloqueig d’obertura i dispositiu sísmic.
 • Caixa enregistradora ubicada en un lloc de difícil accés per al públic.
 • Disseny de façanes amb aparadors que no arribin a nivell de terra o pilones exteriors o bigues de ferro a l’alçada de l’aparador a fi d’evitar els encastaments de vehicles.
 • Sensors volumètrics a les estances d’accés