Després de l’entrada en vigor de la llei de control horari que obliga a les empreses a tenir un registre de la jornada de tots els seus treballadors, són moltes les opcions que han sorgit per tal de facilitar a les empreses el procés de registre i emmagatzematge de les dades dels seus empleats.

Una de les opcions escollida per moltes empreses és l’ús del núvol com a sistema de control horari.

Anem a veure les seves principals funcionalitats i característiques:

Més econòmic i flexible

Els softwares de gestió de control horari basats en el núvol ofereixen més accessibilitat, adaptació i flexibilitat pels empresaris, però sobretot pels treballadors.

En primer lloc, aquesta opció acostuma a ser la més econòmica, donat que les empreses no han d’adquirir cap llicència, sinó que només han de pagar una tarifa mensual o anual per poder fer ús d’aquest software.

En aquest sentit, normalment les empreses passen d’un model de “compra” de software a un model de “lloguer” d’aquest. També el rellotge que permetrà als treballadors fitxar passa a ser “llogat”, fet que evitar haver de realitzar elevades inversions.

A més, l’aplicació s’adapta a les noves necessitats de l’empresa a mesura que van sorgint, amb l’opció de contractar noves funcionalitats i adquirir nous recursos. Això també permet que es pugui accedir a l’aplicació des de qualsevol part del món, fet que resulta especialment útil en el cas dels empleats que han de viatjar per temes de feina.

Major fiabilitat i menys necessitat de manteniment

Per altra banda, gràcies a les constants actualitzacions que es realitzen de forma automàtica, les empreses no han d’invertir en recursos humans ni tecnològics per tal de mantenir l’aplicació. Les còpies de seguretat i altres tasques de manteniment no necessiten personal específic per dur-les a terme i, per tant, no és necessari invertir en el seu manteniment.

A més, aquest software es troba disponible les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana de manera ininterrompuda, gràcies al fet que l’aplicació es troba allotjada en centres de dades que garanteixen una alta fiabilitat.

El sistema de control horari de SEGUR-MON

El sistema de control horari de SEGUR-MON basat en el núvol ofereix més facilitats sense necessitat d’inversions inicials ni permanència per a la teva empresa.

Aquest compta amb una sèrie de característiques que facilitaran la feina de l’empresari, especialment de les petites empreses. Altes i baixes dels treballadors i treballadores, detecció de l’absentisme, instal·lació i configuració i possibilitat de treballar sense connexió són alguns dels avantatges que ofereix aquest sistema de control horari.

Si vols saber més sobre aquest sistema entra aquí o sol·licita’ns més informació a través del nostre formulari de contacte o trucant a les nostres oficines.