Els extintors han d’estar sempre situats en un lloc visible, accessible i lliure d’obstacles per poder garantir una actuació ràpida i eficient en cas d’incendi. També és necessari que es situïn sempre a prop dels punts d’evacuació.

Respecte a la ubicació a la paret, que sempre haurà de ser vertical, els extintors s’han de penjar a una alçada màxima de 1,70 metres i a una mínima de 10 cms.

Segons la normativa, als edificis s’haurà d’ubicar un extintor cada 15 metres des de qualsevol origen d’evacuació. Això vol dir que estiguem on estiguem haurem de tenir un extintor a menys de 15 metres.

Els domicilis particulars no estan obligats a tenir-ne.