Quan decidim instal·lar un sistema d’alarma a casa, ho fem per tal de que estigui sempre protegida. Que ens aporti seguretat tant quan som a dins de casa com quan som fora.

Un dels dubtes més generalitzats que ens arriba com a professionals en sistemes de seguretat és si una alarma sense fils és millor que una de cablejada.

Cada un dels dos sistemes de seguretat té les seves característiques que els poden fer més adients segons quin tipus de recinte s’hagi de protegir o les necessitats a cobrir.

Amb les alarmes connectades per cable, qualsevol element que vulguis incloure al sistema de seguretat (sensors, càmeres…), es connectaran mitjançant cables tangibles. Normalment, es fa servir el cablejat del telèfon fix per a les comunicacions.

Els sistemes de seguretat sense fils, en canvi, es basen en la connexió mitjançant una xarxa cel·lular per comunicar-se a tota la llar. Aquests sistemes aprofiten la tecnologia de radiofreqüència per crear una xarxa a casa que pugui transmetre alarmes.

Amb les càmeres sense fils pots rebre tu mateix la informació de casa teva.

El que és important, tant en un cas com en l’altre i independentment que l’alarma sigui d’intrusió, agressió, emergències o foc, és estar connectat a una central receptora d’alarmes. Així, t’assegures, una ràpida resposta, a més que garanteixes la total i completa seguretat a casa teva.

A grans trets poder dir que la instal·lació de les alarmes sense fils és més fàcil i ràpida. Són més discretes i pots acoblar nous sensors o sistemes en el moment que vulguis.

Permet la instal·lació de sensors d’alarmes més lluny del tauler de control que als sistemes de seguretat connectats per cable. A més a més, els sensors s’adapten a espais que és difícil accedir-hi. Són més difícils d’alterar donat que cal piratejar el sistema. Tot i que cal estar atent a que la seva font d’energia no s’esgoti.

En el cas que en el futur volguessin canviar una alarma sense fils a un altre habitatge, el transport i la instal·lació és més senzill que les opcions amb cable.

Per contra les alarmes sense fils estan limitades per la mida de xarxa que pugui configurar l’empresa de seguretat. Els nostres experts valoren cada llar per poder protegir-lo amb total seguretat.

En el cas de les alarmes connectades per cable el manteniment de l’alarma és més senzill. A les alarmes per cable, els sensors s’alimenten de l’electricitat i no cal estar canviant bateries.

Els sensors de les alarmes cablejades eviten la inhibició d’alarmes. Si el lladre utilitza per al seu atac un sistema d’inhibició de senyals, els sensors continuaran en marxa. La instal·lació sol requerir de diverses hores i a nivell estètic no passa tan desapercebuda com les alarmes sense fils.

Aleshores, què és millor les alarmes sense fils o les alarmes cablejades? La resposta és que depèn de cada cas, donat que ambdós sistemes compten amb les màximes garanties. L’important és posar-se en mans d’una empresa experta i experimentada.

A Segur-Mon tractarem les seves necessitats de manera personalitzada proposant-li la solució més fiable i amb els millors sistemes de seguretat.