Amb l’entrada en vigor, el passat mes de març, del decret llei 8/2019 de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral a la jornada de treball, les empreses estan obligades a tenir un estricte control del registre d’entrades i sortides dels seus treballadors.

D’entre l’obligatorietat que crea aquesta llei a les empreses està la garantia de que porten un registre diari de les jornades on s’incloura l’horari exacte de inici i finalització de la jornada de feina de cada una de les persones que treballen per l’empresa, sense que això signifiqui un perjudici en la flexibilitat horaria que s’estableixi.

Així que, amb l’entrada en vigor d’aquesta llei, totes les empreses han de disposar i de implementar la forma en que controlar aquest horari dels seus treballadors.

A més de portar aquest resgistre i control, les empreses també estan obligades a tenir guardada aquesta relació dels horaris d’entrada i sortida durant els següents 4 anys, subjectes a qualsevol inspecció per part de Treball.

A Segurmon som molt conscients del difícil maneig de garantir el registre diari de les jornades de treball dels treballadors, sobretot per la petita empresa. Per aquest motiu posem a la disposició dels nostres clients diferents sistemes de control horari.

Sistemes de control horari basats en el núvol

Oferim softwares de gestió de control horari que estan basats en disposar de l’accessibilitat de les dades al núvol. És una forma còmoda, flexible i de facil adaptació pels empresaris, pero sobretot pels treballadors.

Aquest sistema és un dels més econòmics per les empreses ja que no han d’adquirir cap llicència, sinó que només han de pagar una tarifa mensual o anual per poder fer ús d’aquest software. A Segurmon els hi facilitem passar d’un model de “compra” de software a un model de “lloguer” d’aquest, fet que evitar haver de realitzar elevades inversions.

L’aplicació del sistema de control horari basat en el núvol s’adapta a les noves necessitats de l’empresa a mesura que van sorgint, amb l’opció de contractar noves funcionalitats i adquirir nous recursos. Això també permet que es pugui accedir a l’aplicació des de qualsevol part del món, fet que resulta especialment útil en el cas dels empleats que han de viatjar per temes de feina.

Un sistema disponible les 24 hores del dia

Una de les avantatges més agraides per l’empresa és que en trobar-se al núvol, el negoci pot accedir al software durant les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana de manera ininterrompuda, gràcies al fet que l’aplicació es troba allotjada en centres de dades que garanteixen una altíssima fiabilitat.

En definitiva, a Segurmon oferim aquest fàcil sistema per a l’empresari, que l’ajuda i l’agilitza la feina diària d’altes i baixes dels treballadors, la detecció de l’absentisme, la instal·lació i configuració dels registres i té la possibilitat de treballar sense connexió. Aquests són alguns dels avantatges que ofereix aquest sistema de control horari.

Si vols tenir més informació sobre el sistema de control horari al núvol sol·licita’ns informació  sense cap compromís o truca a les nostres oficines.