Des del passat 8 de març totes les empreses estan obligades a tenir un control del registre horari dels treballadors, després de l’aprovació del Decret Llei 8/2019 de “medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo” i la seva publicació el 12 de març al Boletín Oficial del Estado.

Aquest decret inclou, al capítol III article 10 i, en el marc de la lluita contra la precarietat laboral, l’obligació del registre laboral:

“La empresa garantizará el registro diario de jornada, que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, sin perjuicio de la flexibilidad horaria que se establece en este artículo.

Mediante negociación colectiva o acuerdo de empresa o, en su defecto, decisión del empresario previa consulta con los representantes legales de los trabajadores en la empresa, se organizará y documentará este registro de jornada.

La empresa conservará los registros a que se refiere este precepto durante cuatro años y permanecerán a disposición de las personas trabajadoras, de sus representantes legales y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social”.

D’aquesta manera, amb la nova llei, totes les empreses espanyoles hauran de disposar i implementar als seus centres de treball un control horari dels seus treballadors en un termini màxim de 2 mesos des de la publicació del Real Decret al BOE. És a dir, serà obligatori per llei a partir del 12 de maig.

A més a més, la Llei obliga a les empreses ha tenir guardats els registres dels seus treballadors i els seus horaris durant els següents 4 anys, ja que poden ser requerits en qualsevol inspecció de treball.

Amb aquesta obligació el Govern pretén combatre la precarietat laboral controlant principalment el registre de les hores extraordinàries i les seves compensacions econòmiques.

Les empreses hauran de cotitzar a la seguretat social les hores extraordinàries amb un percentatge superior al de les hores laborables.

A Segurmon us podem ajudar amb els nostres diferents sistemes de control horari a implementar les noves obligacions legals de registre horari dels treballadors i implementar-vos a la vostra empresa tot el sistema i el seu registre.

Si voleu veure el Decret publicat al BOE podeu entrar AQUÍ.