La videovigilància justificada a la feina és aquella necessària “per complir requisits de producció i seguretat laboral”, però obligatòriament s’han de complir una sèrie de mesures. La primera i més important és advertir la plantilla, normalment a través del comitè d’empresa, de que s’instal·laran càmeres de vigilància i es col·locaran cartells visibles amb els símbols de càmeres als llocs on es realitzen les gravacions.
Però, a més a més, també és obligatori complir principalment altres requisits:
• El tractament es limitarà a les finalitats previstes a l’Estatut dels Treballadors.
• Es gravaran únicament espais indispensables per a satisfer la finalitat de control laboral i no s’utilitzaran per a fins diferents.
• Mai es gravarà en espais “personals”: banys, àrees de descans, vestuaris, etc., per garantir la intimitat dels treballadors.
• Es garantirà el dret a la informació en la recollida d’imatges: informació a la representació sindical, cartell anunciador i informació personalitzada.
• Es inscriure el corresponent fitxer a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
• Es cancel·laran les imatges en un màxim de 30 dies conservant únicament aquelles que siguin constitutives d’infracció o incompliment dels deures laborals.
• Es garantiran els drets d’accés i cancel·lació.