La Llei del Registre de la Jornada laboral dels treballadors va marcar el 2019 i el teletreball el 2020, quan tan sols un de cada 3 treballadors complia amb la normativa. Encara avui existeixen empreses que no saben com abordar correctament el control del registre horari.

En el darrer article us parlàvem de les possibles sancions si les empreses no compleixen el registre de la jornada laboral, però què passa si qui l’incompleix és un treballador?

Es pot sancionar un treballador que no registra el seu horari?

O dit d’una altra manera, de qui és la responsabilitat que un treballador compleixi amb la normativa?

Segons els experts, la responsabilitat final és de l’empresa ja que ha de garantir un control exhaustiu del registre horari de la jornada laboral dels seus treballadors, que ha d’incloure l’entrada i la sortida, i que ha de presentar davant de qualsevol requeriment de les autoritats competents, sense excepcions.

Sempre es parla de la responsabilitat de la companyia de manera exclusiva, però l’empresa com pot obligar a fitxar els treballadors o evitar que no fitxin, que ve a ser el mateix… Segons l’estatut dels treballadors, l’empresa podria sancionar els empleats en virtut d’incompliments laborals, d’acord amb la graduació de faltes i sancions que s’estableixen en les disposicions legals o en el conveni col·lectiu aplicable.

D’aquesta manera en el cas que un treballador no registri la seva entrada o sortida en el lloc treball es pot considerar un incompliment laboral.

Ja que el treballador no té responsabilitat davant la llei pel que fa al registre horari, no existeixen multes preestablertes en aquests casos. Però si ens cenyim a l’estatut dels treballadors, es podria suspendre de feina i sou segons el conveni col·lectiu aplicable en casos d’incompliment laboral. Les sancions poden ser lleus, greus o molt greus i segons això, es pot sancionar des de uns dies sense feina i sou fins a l’acomiadament, si la falta és molt greu.

La majoria de les denuncies realitzades en els darrers mesos precisament es refereixen a abusos de la jornada laboral per part de les empreses, sobretot des del boom del teletreball arran de la pandèmia. De fet, un dels casos que més ha crescut durant la crisi del coronavirus és el dels treballadors en ERTE però que continuen teletreballant des de casa.

Des de Segur-Mon us oferim una solució al núvol que, sense inversió ni permanència, permet d’una manera senzilla tenir un registre vàlid per a qualsevol inspecció. Si necessiteu més informació podeu contactar amb els nostres tècnics.

Font: La información